Minibáger TB210-R

Kategória:
Technické informácie
Váha 1.177 kg
Šírka 750 mm
Maximálna šírka pomocou hydrauliky 1.020 mm
Celková výška 2.190 mm
Max. hlbka výkopu 1.755 mm
Výkon motora ISO 14396 8,8 kW
Výkon motora ISO 14396 11,9 PS
Pojazdná rýchlosť 3,7 km/h