Minibáger TB1140

Kategória:
Technické informácie
Váha 15.729 kg
Šírka 2.490 mm
Celková výška 2.815 mm
Max. hlbka výkopu 5.235 mm
Výkon motora ISO 14396 77,0 kW
Výkon motora ISO 14396 103,3 PS
Pojazdná rýchlosť 5,3 km/h