Minibáger TB1160W

Kategória:
Technické informácie
Váha 15.448 kg
Šírka 2.500 mm
Celková výška 3.130 mm
Max. hlbka výkopu 5.555 mm
Výkon motora ISO 14396 95,0 kW
Výkon motora ISO 14396 127,4 PS
Pojazdná rýchlosť 30,0 km/h