Minibáger TB138FR

Kategória:
Technické informácie
Váha 4.102 kg
Šírka 1.740 mm
Celková výška 2.555 mm
Max. hlbka výkopu 3.420 mm
Výkon motora ISO 14396 22,0 kW
Výkon motora ISO 14396 29,5 PS
Pojazdná rýchlosť 4,9 km/h