Minibáger TB215-R

Kategória:
Techické informácie
Váha 1.684 kg
Šírka 980 mm
Maximálna šírka pomocou hydrauliky 1.300 mm
Celková výška 2.345 mm
Max. hlbka výkopu 2.190 mm
Výkon motora ISO 14396 11,5 kW
Výkon motora ISO 14396 15,4 PS
Pojazdná rýchlosť 4,2 km/h