Minibáger TB216-A

Kategória:
Technické informácie
Váha 1.974 kg
Šírka 1.055 mm
Šírka with track ajustement 1.300 mm
Celková výška 2.360 mm
Max. hlbka výkopu 2.390 mm
Výkon motora ISO 14396 11,5 kW
Výkon motora ISO 14396 15,5 PS
Pojazdná rýchlosť 4,2 km/h