Minibáger TB219-A

Kategória:
Technické informácie
Váha 2.190 kg
Šírka 1.055 mm
Šírka with track ajustement 1.300 mm
Celková výška 2.360 mm
Max. hlbka výkopu 2.520 mm
Výkon motora ISO 14396 12,0 kW
Výkon motora ISO 14396 16,1 PS
Pojazdná rýchlosť 4,0 km/h