Minibáger TB23R-UB

Kategória:
Technické informácie
Váha 2.548 kg
Šírka 1.400 mm
Celková výška 2.430 mm
Max. hlbka výkopu 2.560 mm
Výkon motora ISO 14396 14,4 kW
Výkon motora ISO 14396 16,1 PS
Pojazdná rýchlosť 4,2 km/h