Minibáger TB240-UB

Kategória:
Technické informácie
Váha 4.137 kg
Šírka 1.740 mm
Celková výška 2.505 mm
Max. hlbka výkopu 3.465 mm
Výkon motora ISO 14396 27,2 kW
Výkon motora ISO 14396 36,9 PS
Pojazdná rýchlosť 5,3 km/h