Minibáger TB250-A

Kategória:
Technické informácie
Váha 5.305 kg
Šírka 1.840 mm
Celková výška 2.515 mm
Max. hlbka výkopu 3.625 mm
Výkon motora ISO 14396 29,5 kW
Výkon motora ISO 14396 39,6 PS
Pojazdná rýchlosť 5,2 km/h