Minibáger TB260

Kategória:
Technické informácie
Váha 6.079 kg
Šírka 2.000 mm
Celková výška 2.560 mm
Max. hlbka výkopu 3.735 mm
Výkon motora ISO 14396 34,3 kW
Výkon motora ISO 14396 46,6 PS
Pojazdná rýchlosť 4,9 km/h