Minibáger TB280FR

Kategória:
Technické informácie
Váha 8.953 kg
Šírka 2.300 mm
Celková výška 2.725 mm
Max. hlbka výkopu 4.375 mm
Výkon motora ISO 14396 51,6 kW
Výkon motora ISO 14396 69,2 PS
Pojazdná rýchlosť 5,2 km/h