Minibáger TB290-V

Kategória:
Technické informácie
Váha 9.162 kg
Šírka 2.200 mm
Celková výška 2.550 mm
Max. hlbka výkopu 4.470 mm
Výkon motora ISO 14396 51,6 kW
Výkon motora ISO 14396 69,2 PS
Pojazdná rýchlosť 5,0 km/h