Minibáger TB295W

Kategória:
Technické informácie
Váha 10.362 kg
Šírka 2.335 mm
Celková výška 2.930 mm
Max. hlbka výkopu 4.115 mm
Výkon motora ISO 14396 77,0 kW
Výkon motora ISO 14396 103,3 PS
Pojazdná rýchlosť 29,2 km/h