Mulčovacia hlava

Technické informácie
Maximálna váha stroja 3-16 t