Zhutňovač ACA5546

Technické informácie
Váha 375 kg
Dĺžka 1.150 mm
Šírka 460 mm
Prietok oleja 52 l/min
Výška 570 mm
Frekvencia 45 Hz
Pracovná sila 55 kN
Spätný tlak 25 bar
Tlak 210 bar
Maximálna váha stroja 5-8 t
Vhodné pre stroje TB290 | 295W | 280FR