Zhutňovač ACA750

Technické informácie
Váha 930 kg
Dĺžka 1.090 mm
Šírka 740 mm
Prietok oleja 140 l/min
Výška 1.425 mm
Frekvencia 36 Hz
Pracovná sila 90 kN
Spätný tlak 10 bar
Tlak 250 bar
Maximálna váha stroja 12-15 t
Vhodné pre stroje TB1140 1160W