Školenie mechanikov Takeuchi

Školenie mechanikov Takeuchi

Tak ako po iné roky tak aj v roku 2019 sme sa zúčastnili pravidelného školenia mechanikov na stroje zn. Takeuchi.
Začiatok tohto roka sa niesol školením hlavne mladšej časti generácie z našich mechanikov.